Vėjo elektrinių parkas: kokiame etape jis yra ir kas vyks toliau?

Kokiame etape yra vystomas vėjo elektrinių parkas?

Šiuo metu yra sudaryti nuomos susitarimai su tiriamų vietų žemės savininkais, jau metus laiko yra vykdoma poveikio aplinkai vertinimo procedūra, vadovaujantis įstatyme numatytu reikalavimu yra įvykdytas artimiausių sklypų savininkų informavimas registruotais laiškais. Iš 117 tirtų vietų elektrinėms statyti, šiuo metu yra likusios 72 tiriamos vietos, didelė dalis vietų atsisakyta ieškant kompromisų su bendruomene.

Kodėl vis dar nėra konkrečių elektrinių vietų žemėlapio?

Projekte yra numatyta daug daugiau tiriamų vietų nei ketinama statyti vėjo jėgainių. Toks žingsnis yra padarytas dėl to, kad norima išsirinkti geriausias vietas elektrinėms; vietas, kurios bus tinkamos ir poveikio aplinkai aspektu, ir tiks artimiausiems gyventojams. Todėl šiuo metu tikslaus žemėlapio dar neturime: laukiame, kol bus įvertintas poveikis aplinkai preliminariose elektrinių vietose. Kai bus parengtas detalus žemėlapis, kartu su visa papildoma informacija jis bus pristatytas visuomenei.

Kas bus, kai bus baigtas poveikio aplinkai vertinimas (PAV)?

Gavus pirminę PAV ataskaitą, bus vykdomas gyventojų informavimas ir pradedamos derinimo procedūros su atsakingomis institucijomis, pateiktos tikslios tiriamos vietos ir žemėlapiai, bus nurodomas šešėliavimo modeliavimas, garso matavimai. Tuomet bus kalbamasi su visais arčiausiai gyvenančiais gyventojais ir gavus raštiškus sutikimus, darbai bus tęsiami. Vykstantis procesas yra griežtai kontroliuojamas įstatymų. 

PAV ataskaitoje bus nurodytos vietos, kuriose teoriškai galimos statyti vėjo elektrinės, kuriose – ne. Tada parko vystytojai eis pas visus gyventojus, kurie gyvena 670 metrų spinduliu nuo galimų elektrinių, ir tik gavę jų raštišką sutikimą elektrines ten statyti galės. 

Paskutinis žodis bus gyventojų: jei gyvenantys iki 670 metrų spinduliu raštiško sutikimo vėjo elektrinei statyti neduos, nepaisant to, kad poveikio aplinkai vertinimo ataskaita statyti vėjo elektrinę ten leis, ji statoma nebus.

Kada bus gauta poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaita ir vykdomi kiti žingsniai?

Pirminė PAV ataskaita turėtų būti parengta šių metų pabaigoje;

iki 2024 m. liepos mėnesio vyks ataskaitos derinimas su atsakingomis institucijomis, projekto korekcijos, ataskaitos ir projekto finalizavimas.

Procesas yra toks ilgas ir sudėtingas tam, kad būtų užtikrinta, jog projektas vystomas tinkamoje vietovėje, nedarys žalos aplinkai ir gyventojams.