Po poveikio aplinkai vertinimo atsisakyta planų statyti 69 vėjo elektrines

Vykdant poveikio aplinkai vertinimą atsisakyta 69 vietų vėjo elektrinėms Širvintų rajono savivaldybėje. Iš viso tirta 117 vietų, tad šiuo metu yra likusios 48 potencialiais tinkamos vietos vėjo elektrinėms statyti. 

Elektrinių atsisakyta vadovaujantis ekspertų išvadomis

„Toks elektrinių atsisakymas yra visiškai normalus, tokio proceso ir tikėjomės, būtent dėl to ir tyrėme gerokai daugiau vietų nei planavome statyti elektrinių. 69 elektrinių buvo atsisakyta dėl skirtingų priežasčių: dalies atsisakome atsižvelgę į gyventojų, bendruomenės nuogąstavimus dalies jų statyti nerekomendavo ornitologai, įvertinę ten esančias paukščių bei šikšnosparnių rūšis, lizdus, perėjimo laikotarpius“, – komentuoja Darius Narmontas, projekto vadovas iš bendrovės „Evecon“.

Pavyzdžiui, 24 elektrinių buvo atsisakyta dėl to, jog tam tikra konkreti teritorija yra jautri paukščiams ir šikšnosparniams, buvo rasta retų ir saugomų šikšnosparnių rūšių. Kitai daliai kitų elektrinių bus taikomos papildomos apsaugos priemonės, mažinančios poveikį aplinkai.

„Visomis poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijomis vadovausimės pilna apimtimi. Vėjo elektrinės yra priemonė saugoti gamtą ir planetą, tad būtų absoliučiai nelogiška nesivadovauti gamtininkų rekomendacijomis ir su priemone saugoti planetą, jai kenkti. Poveikio aplinkai vertinimą tam ir darėme, kad žinotume, kur galime statyti elektrines tam, kad šios nedarytų neigiamo poveikio žmonėms, bendruomenei, paukščiams ir šikšnosparniams. Negana to, tai daryti esame įpareigoti įstatymų, visą procesą griežtai prižiūri ne viena reguliuojanti institucija“, – sako D. Narmontas. 

Kas vyks toliau?

Šiuo metu jau yra viešai paskelbta ir prieinama poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, kurioje greta svarbiausių išvadų yra ir potencialių elektrinių vietų žemėlapis. 

„Šiuo metu susipažinti su PAV ataskaita galima ir internetinėje erdvėje, ir seniūnijų patalpose. Kovo pradžioje planuojamas viešas pristatymas Širvintų kultūros centre su tiesiogine transliacija Zibalų ir Alionių seniūnijose, apie tikslią datą ir laiką gyventojai bus informuoti. Tai padarius ataskaita bus derinama su atsakingomis institucijomis. Žinant, kurios vietos iš visų tirtų yra tinkamos, bus kalbamasi su 670 m spinduliu nuo planuojamos elektrinės gyvenančiais gyventojais, taip pat tariamasi su tais, kurie buvo išreiškę prieštaravimus, ir tik susitarę su visais, kurie turi pagrindo prieštarauti, bus priimami sprendimai dėl konkrečių elektrinių vietų“, – komentuoja Darius Narmontas, projekto vadovas iš bendrovės „Evecon“.